Demineralize ve Ters Osmoz Sistemeleri

DEMİNERALİZE VE TERS OSMOZ S-5 REVERSE OSMOSİS SAYFASINA
DEMİNERALİZE VE TERS OSMOZ   DEYONİZE ÜNİTESİ SAYFASINA

Demineralize ünitelerin projelendin l meşinde ki asıl amaç, buhar kazanları, atık ısı kazanları ve gaz türbin kompresörün ihtiyacı olan yüksek saflıkta su sağlamaktır.

Her İki sistem arasındaki farklılığı belirleyebilmek için öncelikle ham su kalitesi, istenilen çıkış suyu kalitesi, ham suyun debisi, kullanılan kimyasal maddelerin maliyeti, rejenerant tüketimi, rejenerasyon su tüketimi ve sistem dizayn parametreleri gözönüne alınarak DEMlNERALlZASYON ve TERS OZMOS sistemlerinden işletmeye hangisinin en uygun olduğu belirlenir.