Su Şartlandırma Yardımcıları

  • FİLTRASYON KUMU

Kullandığımız sularda çözünmeyen askıda katı maddelerin filtrasyon işlemi değişik boyutlarda kalibre edilmiş farklı yoğunluktaki kuvars (quartz) çakıldan oluşan filtreler sayesinde çözüme ulaşmaktadır.

 

  • ANTRASİT

Filtrasyon ünitelerinde süzme verimini artırmak için tortu filtresinin en üst katmanı antrasitten oluşur. Antrasit minerali yatak oturma işlemini kolaylaştırdığından ters yıkamaların sağlıklı ve düzenli olmasını da sağlar.

 

  • AKTİF KARBON

Sularda istenmeyen renk ,koku ,tat v.s. bileşikler aktif karbon mineralinin adsorbe edici özelliği ile fiziksel olarak gerçekleştirilir .  Aktif karbon minerali yapısı itibarı ile kömür ve kokonat yapıda fiziksel olarak granül (GAC ) ve toz ( PAC ) olarak ayrılırlar.

 

 

 

  • FİLTRE MEMELERİ ( NOZZLE )

Otomatik ve manuel filtrasyon  ve proses suyu hazırlama ünitelerinde hassas komponentlere yatak tutucu ve su toplayıcı olarak kullanılır.

 

  • ANYON & KATYON İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELER ( RESİN )

İşletmelerin imalat gruplarına göre besi suyunu sağlayacak iyon değişimi prosesi ile yapılan sistemlerde kullanılır. İyon değiştirici reçineler Katyonik , Anyonik ve inert gruplarına ayrılırlar.ve gruplar içerisinde çeşitlilikler gösterirler.