Isı transfer ünitelerinde kimyasal temizlikler

134
sistem

isi-unite

Su içerdiği safsızlıklardan dolayı , ısıtıldığında kazan yüzeyi ve borularında çökerek ısı transferini ve suyun akış hızını yavaşlatarak , sistemde performans kaybına neden olur. Özellikle Kalsiyum ve Magnezyum tuzları ısıtıldıklarında sistem yüzeylerine çökerek KIŞIR (Kazan taşı ) oluşumuna neden olurlar. Oluşan bu tabaka , ısı transfer geçişini engeller ve sistemde gereğinden fazla ısının ortaya çıkmasına sebep olduğundan metali dekompoze eder.

Güç ısı transferi nedeniyle ünitelerde verim düşüklüğüne yol açarak , ileri derecedeki kirliliklere , kazan yanmalarına tavlanmalara hatta kazan infilaklarına sebep olur. Isı transfer yüzeylerinde oluşmuş kışır (taş) ve sistem işletmeye geçirilmeden önce imalattan gelen yağlar , korozif partiküller ve benzeri kirlilikler , yukarıda belirtilen olumsuz sonuçların önlenmesi amacıyla kimyasal temizlik operasyonunu zorunl u hale getirmektedir.

 

 • HER TÜRLÜ ISI TRANSFER ÜNİTE VE SİSTEMLERİNDE KİMYASAL TEMİZLİKLER

 

 • Alçak orta ve yüksek basınçlı
 • Buhar kazanları , buhar jeneratörleri
 • Su kazan sistemlerinde, serpantinlerde
 • Soğutma suyu devreleri , kondenser
 • Ekonomizerler, çiler (Chiller) ve klimalar
 • Bütün temizlik çalışmalarında % 100’e yakın performans sayılır.
 • Plastik enjeksiyon ve şişirme makinaları
 • Soğutma ünitelerinde ekstruder soğutma devrelerinde
 • Kalorifer (sıcak su –kaynar su ve kızgın
 • İndiksiyon döküm ocakları , bobin ve soğutma donanımlarında
 • Kapalı ve yarı açık soğutma devrelerinde
 • Yüzme havuzu yüzey ve savaklarda oluşmuş kireç birikimlerinin temizliğinde