Atık su kimyasalları

atık su kimyasalları S15 ATIK SU KİMYASALLARI

• ATIK SU NEDİR , NASIL ARITILIR.
Evsel , endüstriyel , tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile cadde , otopark ve benzeri alanlardan , yağışların yüzey ve yer altı akışa dönüşmesi sonucunda atık su haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel ,kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerini tekrar kazandırmak için yapılan arıtma işlemlerine ATIK SU ARITMA denir.

ATIK SU ARITMA PROSESLERİ
• FİZİKSEL ATITMA PROSESLERİ
• BİYOLOJİK ARITMA PROSESLERİ
• KİMYASAL ARITMA PROSESLERİ
ATIK SU PARAMETRELERİ
• BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI ( BOİ )
• KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI ( KOİ )
• TOPLAM ORGANİK KARBON ( TOK )
• TEORİK OKSİJEN İHTİYACI ( TeOİ )
ATIK SU PROSESLERİ EKİPMANLARI VE KİMYASALLARI
FİZİKSEL ARITMA PROSESİ BİYOLOJİK ARITMA PROSESİ KİMYASAL ARITMA PROSESİ
• IZGARALAR
• ELEKLER
• KUM VE YAĞ TUTUCULAR

• KÖPÜK KESİCİLER
• DEMİR III KLORÜR
• POLİELEKTROLİTLER
o KATYONİK
o ANYONİK
• DEZENFEKSİYON ÜNİTESİ
• PH DENGELEYİCİLER
SU YAPISINA GÖRE ( + # – )

• KOAGÜLASYON KİMYASALI
• FLOKÜLASYON KİMYASALI
• PH DENGELEYİCİ KİMYASALI
o PH YÜKSELTİCİ
o PH DÜŞÜRÜCÜ
• KOVA TİPİ FİLTRELER
• SUSUSZLAŞTIRMA FİLTRASYONU

DOZLAMA ÜNİTESİ