Su Şartlandırma Katkıları

POLYQUEST K-400 & 410 serisi likit kazan katkıları kazanı ve buhar donanımını korozyon ve kısır (taş) oluşumuna karşı korur. POLYQUEST K-400 ve 410 serisi katkılar formülasyonunda buhar ve kondens hatlarını korozyona karşı koruyup, sistemdeki mevcut depoziti ortadan kaldırır. POLYO.UEST K-400 ve K-410 formülasyonunda polifosfatlar, dispersanlar, oksijen önleyiciler ve nötralize ediciler içerir.

• Amin esaslı POLYQUESTAMIN marka kısır önleyici likit katkı, kazan su şartlandırmasında oksijen ve korozyon önleyici katkı olarak uygulanmaktadır. POLYQUESTAMIN kullanımı sayesinde oksijen azaltımı, sodyum sulfit ve hidzarin uygulamalarına oranla daha hızlıdır, ilaveten POLYQUESTAMIN buhar ve kondens hatlarını korozyona karşı korur ve formülasyonunda uçucu aminler bulunduğundan, proses buharına kolaylıkla karışır ve kondensteki karbonik asidi nötralize ederek, pH değerini yükseltir.

ORG – 311 serisi likit katkılar soğutma suyu ünitelerini kısır (taş) ve korozyona karşı korur. ORG serisi katkılar sequestranlar (ayırıcı), anyonik polimerler ve yüzey ıslatıcı içerirler. ORG serisi katkılar sistemde meydana gelebilecek kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, magnezyum hidroksit, demir oksit, çözünmeyen fosfat ve silikatları gidermek için geliştirilmiştir. ORG serisi katkılar kapalı, açık ve bir kez akı; prensibiyle işlev gören soğutma suyu sistemlerinde uygulanır.

ABACIDE likit katkı geniş spektrumlu bir mikrobisid’dir. Özellikle endüstriyel soğutma suyu sistemlerinde bakteriyolojik koruma sağlar. ABACIDE formülasyonunda quaternary amonyum tuzları, kompleks aminler, dispersan ve yüzey ıslatıcıları içerdiğinden, soğutma suyu sistemlerinde aktif bakteriosid (bakteri önleme fonksiyonu) ve algasid (yosun önleme fonksiyonu) görevi görür.

POLYOX-432 likit katkı, buhar kazanı, buhar hattı ve kondens’deki çözünmüş oksijeni yakalayarak, korozyona karsı geni; çapta korunum sağlar.